من هستم | پویش ملی جمع‌آوری هزینه دستگاه رادیوتراپی