– تعداد مراجعات بیماران جهت دریافت خدمات کلینیکی مهرانه (شامل: پرتودرمانی، شیمی‌درمانی، آزمایشگاه، سی‌تی‌اسکن، پت اسکن): 4885 مورد

– ارزش خدمات کلینیکی ارائه شده به بیماران: بالغ بر 14.000.000.000 تومان

– اسکان بیماران در مهمان‌سرای کلینیک مهرانه در زنجان: 2300 نفر شب

– اسکان بیماران در مهمان‌سرای مهرانه در تهران: 2600 نفر شب

– ساعت کاری خیرین در تمامی دفاتر مهرانه: 20.000 ساعت